Agenda 22 november: Een burgerberaad voor het klimaat in Deventer

Op maandagavond 22 november 2021 vanaf 19.30 uur is er een eerste bijeenkomst om het initiatief burgerberaad voor het klimaat Deventer voor te leggen aan de Deventer inwoners. Vanwege de recente corona-maatregelen is de informatieavond online. Op deze avond krijgen de aanwezigen meer inzicht in wat een burgerberaad voor het klimaat is en kan betekenen voor Deventer. Een burgerberaad is een nieuwe vorm van vergaande inspraak, waarbij de inwoners in gesprek gaan met elkaar en met de gemeente over welke maatregelen passend en

eerlijk zijn om het doel te realiseren; in dit geval: Deventer uiterlijk in 2030 klimaatneutraal. Een burgerberaad is meer dan een inspraakavond en beter dan een referendum. Met deze vorm van democratische vernieuwing kan de burger zélf beleid maken. De avond wordt georganiseerd door een initiatiefgroep van betrokken en actieve burgers. Het streven is dat de gemeenteraad het burgerberaad voor het klimaat omarmt en mogelijk maakt.

Foto: Raymond Snijders

Wanneer: maandag 22 november 2021 om 19.30 uur

Waar: vanwege de recente corona-maatregelen houden we de bijeenkomst online

Deelname is gratis

Svp vooraf aanmelden via het contactformulier op de website www.burgerberaaddeventer.nl
onder vermelding ‘aanmelding 22 november’.