15 december 2021: vers van de pers; regeerakkoord

Vers van de pers uit het regeerakkoord: Regeerakkoord :
We stimuleren op lokaal niveau mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven, zoals een uitdaagrecht waarbij mensen de mogelijkheid hebben om publieke taken over te nemen van de gemeenten, met de publieke middelen die hiervoor nodig zijn.