April 2022: Bewoners van Diepenveen maken een eigen Dorpsvisie

Samen met tal van inwoners is het Netwerk Diepenveen op dit moment de Dorpsvisie 2022-2030 aan het ontwikkelen. Een enquête leverde 300 reacties op, met als belangrijkste thema’s: Duurzaam, Vitaal, Ondernemend en Gastvrij Diepenveen. Een groep van 100 bewoners is die thema’s nu aan het uitwerken in subgroepen. Het Netwerk praat niet alleen met bewoners, maar ook met clubs en instellingen in Diepenveen. Van tijd tot tijd presenteren ze de tussenstand aan alle overige bewoners op een avond in het Kulturhus Hof van Salland; De afgelopen keer was op 31 maart. Dit is een mooi voorbeeld van actieve bewonersparticipatie en daarom het vermelden waard!
Komop Gemeente: waar wachten jullie nog op?