April 2022: Wie vormen het nieuwe College van B&W

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was voor Deventer niet wereld- schokkend. Gemeentebelang blijft de grootste fractie en krijgt er zelfs twee zetels zij. De overige elf partijen hebben soms een zetel meer of minder. Het initiatief voor de onderhandelingen over het College van Wethouders ligt dus in handen van Gemeentebelang. Een informateur heeft op 7 april haar eind-verslag aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. Zij concludeert dat vier partijen dat samen moeten gaan doen: Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA. Die proberen nu om tot een Collegeakkoord te komen.

Een heel belangrijk punt in haar advies is hoe de verbinding met de Deventer samenleving te vergroten. Andere belangrijke opgaven zijn: woningbouw, klimaat/energie en burgerparticipatie. Dat vraagt toch om een Burgerberaad?

Wij verwachten als initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat dat in het collegeprogramma zeker iets zal staan over nieuwe vormen van burgerparticipatie. Wij hopen dat het college nog een stap verder gaat: een breed opgezet burgerberaad, als eerste over het klimaat. Wij staan klaar om kennis te maken met de nieuwe wethouders.