Januari 2022: Klimaatneutraal in 2030

Op de website van de gemeente Deventer staat: ‘De gemeente streeft ernaar om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. Minder energie gebruiken en duur- zame energie opwekken zijn belangrijke manieren om Deventer duurzamer te maken.’

De Initiatiefgroep Burgerberaad vult de doelstelling van de gemeente als volgt aan: ‘Hoe kan Deventer in 2030 klimaatneutraal worden? Welke eerlijke en rechtvaardige maatregelen moeten we daarvoor nemen? Hoe kunnen we versnelling aanbrengen?’

We zijn van mening dat met een burgerberaad het woord ‘klimaatneutraal’ verder concreet ingevuld kan worden. Bijgaande tekening laat zien dat re- ductie van CO2-uitstoot belangrijk is, maar ook een beperkte blik kan geven. Het gaat om meerdere deelgebieden die met elkaar samenhangen en een rol spelen, wil je klimaatneutraal worden, zoals water, biodiversiteit, vervuiling, gezondheid, transport, bouw en infra, voedselketen, armoede en afval. Moge- lijk kunnen we ook de link met een ‘circulaire economie’ leggen. Een burger- beraad kan er bovendien voor zorgen dat thema’s integraal worden afgewo- gen, zoals in het plaatje staan afgebeeld. Onze inzet is dat Deventer keuzes maakt die omvattender zijn dan alleen energie en op meerdere thema’s een betere duurzame leefwereld opleveren.