Mei 2022: De nieuwe coalitie en bewonersparticipatie: nog weinig ambitieus

Begin april presenteerde de informateur voor het nieuwe College van B&W haar bevindingen aan de gemeenteraad. Ze gaf drie onderwerpen mee aan
de nieuwe raad die “diepgaand moeten worden besproken”. Dat zijn: woningbouw, klimaat en burgerparticipatie. Op dat moment dachten wij dat het wel héél raar moest lopen als er niet binnenkort een burgerberaad voor het klimaat in Deventer zou worden ingesteld. We waren dan ook teleurgesteld toen eind mei de paragraaf ‘bestuursstijl en bewonersparticipatie’ uit het concept-coalitieakkoord aan de raad werd gepresenteerd. We lezen (nog) weinig ambitie om het groeiende gat tussen burgers en bestuur te verkleinen.

In het eerste raadsjaar wil het nieuwe college een participatieverordening en -beleid laten vaststellen. Ze wil bestaande participatievormen en -instrumenten actiever gaan benutten. Over het burgerberaad wordt alleen gezegd dat ze dit instrument in de komende raadsperiode (dus tot 2026) serieus gaan onderzoeken en in kleine stapjes ervaring ermee opdoen. Helaas is er geen deadline genoemd of en wanneer die ingevoerd zal worden. En er wordt niets gezegd over de inhoud, of dit over het klimaatvraagstuk zal gaan. Gelukkig hadden veel andere raadsfracties daar commentaar op, ze drongen erop aan om hier toch echt snel mee te beginnen.

Op dit moment hebben wij nog niet de tekst van de definitieve paragraaf, ook kennen we niet de tekst van de paragraaf klimaat en energie. Voor de initiatiefgroep hangen deze twee onderwerpen nauw samen vanwege de grote urgentie van het klimaatvraagstuk (inclusief CO2 reductie en energietransitie). De tijd dringt, dit complexe vraagstuk kan niet uitgesteld worden.

We zien uit naar een snelle kennismaking met de nieuwe wethouders voor klimaat / energie en bewonersparticipatie. De verwachting is dat zij eind juni gepresenteerd zullen worden. De initiatiefgroep wil dan, samen met de gemeenteraad, in september een werksessie organiseren over het burgerberaad. Wij hopen dan vragen en twijfels weg te kunnen nemen, opdat de gemeenteraad snel daarna een besluit kan nemen.