November 2021: De nieuwe Duitse regering gaat Burgerberaden invoeren

De Duitse regering schrijft het volgende in haar regeerakkoord:
“Wij willen de besluitvorming verbeteren door nieuwe vormen van burgerdialoog zoals burgerraden te gebruiken, zonder daarbij het principe van representatie op te geven. Wij zullen via de Bundestag burgerraden inzetten en organiseren voor concrete vraagstukken. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de gelijkheid van kansen qua deelname. Een opvolging van de resultaten door de Bundestag wordt gegarandeerd.”