Klimaat en milieu als eerste vraagstuk voor het nieuw in te richten burgerberaad!

30 april heeft Frank Lieuwen, de klimaatburgemeester Deventer 2023, onderstaande brief verstuurd aan de griffie en de leden van de voorbereidingsgroep burgerberaad van de gemeente Deventer. Via de griffie zal die brief terecht komen bij alle raadsleden.

21 organisaties hebben de brief ondertekend met de oproep om ‘klimaat en milieu’ als eerste vraagstuk voor het nieuw in te richten burgerberaad te kiezen.

Geachte Raadsleden,
We zijn blij dat de gemeenteraad het voornemen heeft een burgerberaad in te stellen als versterking
van de democratische besluitvorming in de gemeente Deventer. Een burgerberaad is een waardevol
instrument, omdat hierin alle verschillende ideeën een stem krijgen. Zo komen er voorstellen op tafel
die breed gedragen worden door de inwoners van de gemeente Deventer.
Wij begrijpen uw zorgvuldige benadering bij de keuze van een onderwerp bij deze nieuwe
participatievorm. We zien ook dat er veel complexe problemen in de samenleving bestaan en dat al
deze onderwerpen uw aandacht vragen. Zo onderschrijven we uw keuze om de RES opgave een
eigen participatietraject te geven. De tijd dringt immers.
De lokale aanpak om de doelen uit het klimaatakkoord te behalen is echter breder dan alleen
energie. Omdat ook lokaal de meningen hierover zo sterk verschillen, is deze opgave in een impasse
terecht gekomen. Tegelijk dringt de tijd en zien wij de effecten van de nu al plaatsvindende
klimaatverandering. Kunnen wij – gemeentebestuur, inwoners en organisaties in Deventer – samen
een nieuwe impuls geven aan een duidelijke gemeentelijke visie en samenhangend beleid inzake het
klimaat en milieu?
De noodzakelijke maatregelen en middelen die de gemeente Deventer moet inzetten om te komen
tot een duurzame en energiezuinige stad zullen gevolgen hebben voor de inwoners van zowel de
stad, de dorpen en de landelijke gebieden in onze gemeente. Dat maakt dat we met elkaar om de
tafel moeten om haalbaar en breed gedragen beleid op te zetten. Burgers kunnen juist helpen om dit
probleem op te lossen, vanuit al hun verschillende achtergronden, ideeën en beroepen. Zo kunnen
grote meningsverschillen besproken, erkend en overwonnen worden.
Wij vragen u daarom om met het eerste Deventer burgerberaad het onderwerp “de klimaat- en
milieuverandering” bij de kop te pakken en het burgerberaad te vragen om tot voorstellen te komen
gericht op een duurzame en energiezuinige gemeente.

Met vriendelijke groet,
Namens alle ondertekenaars van deze oproep:
Frank Lieuwen, klimaatburgemeester 2023
Jorrit de Jong namens De Ulebelt, Natuur- en milieu educatie
Deborah Aarnink namens Dev&ter Jong
Esther Klaassen namens Duurzaamheid Zandweerd
Bart Smit namens Deventer Wint
Marloes van Schaïk namens Duurzaamheidscentrum Deventer

Jos Pierey namens Deventer Energie Coöperatie
Jo Ernst namens initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat
Agnes Brinkhof namens Duurzaam Diepenveen
Alice van Diepen namens Openbare Bibliotheek Deventer
Rick Huis in ’t Veld namens Ecoboeren
Jantine Schinkelshoek namens stichting Hoopheggen
Jos Schmitz namens Davo Brouwerij
Antea Group Nederland
Mark Groot Wassink namens Koninklijke Auping
Bert-Jaap Bentveld namens Ecolyceum / Etty Hillesum Lyceum
College van Bestuur Saxion Hogescholen
Tineke Bakker namens De Oosterwaarde
Hanne Struik namens Kwekerij ’t Nieuwe Veld
Willem Seine namens Worp Duurzaam Doen
Maartje van Hooft namens Het Klimaatforum Deventer