Wat vindt Deventer?

Op deze plek komen de inwoners van de gemeente Deventer aan het woord, wat vinden zij van een burgerberaad. Hoe zien zij de ontwikkelingen rond het klimaat. Welke acties zouden ze ondernemen, wat zijn hun dromen …

“Jazeker! Dit eerste burgerberaad moet gaan over het klimaatvraagstuk.”

Estella Franssen

“Super goed idee om burgers meer actief te laten meedenken en mee discussiëren. Hierdoor kan polarisatie verminderen en kan overheidsbeleid beter begrepen en geïnterpreteerd worden.”

Els Heijnen – Maathuis

“Klimaat raakt alles wat we doen: hoe we reizen, eten, werken, thuis wonen: elke keuze van mij en jou kan bijdragen aan een beter klimaat.”

Maarten van Rootselaar, deventerhuisgenoten.nl

“Met klimaat is het net zo als met gezondheid, we moeten het óók Zelf Samen Doen! Dus een Burgerberaad is mooie aanvulling.”

Margriet de Jager, Deventer Bomenstichting

“Zeker moet dit eerste burgerberaad gaan over het klimaatvraagstuk.”

Michael ten Holder

Ongetwijfeld zullen er ook een aantal mitsen en maren aan het burgerberaad zijn, maar ik vind het interessant om het eens te proberen. Benieuwd ook naar de kosten (in goedkoopste vorm).

Jan Auwke Diepenhorst

Als Deventer ondernemer wil ik hier echt graag bij zijn. Ik ga graag met jullie kijken of en hoe we elkaar kunnen versterken.

Babette te Winkel

Of het een goed idee is ? Misschien wel, met name wanneer bij de burgerij de overtuiging groeit dat dit instrument hun daadwerkelijk meer invloed geeft op hoe hun eigen omgeving vorm gegeven wordt. Dus: the proof of the pudding is in the eating 😊. Mocht onverhoopt dit beraad uitlopen op het zoveelste overlegorgaan -zeg de spreekwoordelijke tandeloze tijger, dan vrees ik dat het niet zo’n goed idee is- eerder zelfs een slecht idee in het licht van de hedendaagse discussie over het vertrouwen van de burgerij in de overheid. Het kan een succes worden, wanneer er zichtbare resultaten geboekt worden in combinatie met regelmatige en heldere communicatie daarover.

Jan Mul

Hartstikke goed dat jullie dit initiatief hebben genomen!
We moeten aan de slag met z’n allen!!
 

Michaël ten Holder

Een burgerberaad is een goed idee, mits het samengaat met de lokale democratische structuren, en deze niet aantast.
Mirjam Schweijd
Ik denk dat 90% van de bevolking die denken dat ze geen verschil kunnen maken (met betrekking tot het klimaatprobleem en de oplossing), door de overheid goed gestimuleerd en geleid moeten worden.

Chris Millington

Zolang wij de aarde als een gebruiksartikel zien, staan wij tegenover de natuur. Op het moment dat wij ons verbinden met al wat leeft op aarde, worden wij onderdeel van één groot ecosysteem. Dan staat niet meer economische groei bovenaan, maar behoud van de natuur en al het prachtigs wat de aarde al 3 miljard jaar aan diversiteit van leven voortbrengt.

Maarten van Rootselaar